Curriculum vitae van Aartjan van den Berg

Dr. Aartjan (A. A.) van den Berg (1939) is emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

In 1988 promoveerde hij in Brussel op het onderwerp Als mensen door God worden aangeraakt: een praktisch theologische studie over intergratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente.

Hij was predikant in de Hervormde gemeenten Rekken en ’s-Gravenzande (1969 – 1976). Vanaf 1970 maakte hij veel gebruik van beeldmateriaal in catechese en kerkdienst, ondermeer met eigen tekeningen en video-opnamen met apparatuur die toen nog niet in de handel was. Vanaf 1976 werkte hij voor de landelijke kerk, eerst voor de Nederlandse Hervormde Kerk in het kader van de Raad voor de Catechese en daarna binnen het verband van de Samen op Weg-kerken. In de periode 1979 – 2003 was hij de oprichter van en verantwoordelijk voor de driejarige cursus theologische vorming (TVG) van deze kerken. Hij had verschillende bestuurlijke functies, zoals adviseur van de Hervormde synode (1981 – 1989), voorzitter van de Commission Theological education of adults, een commissie van de Protestant Association for Adult Education in Europe (1986 – 1998), bestuurslid (vice-voorzitter) van het directorium van het Open Theologisch Onderwijs (1987 – 1998), en lid van de synodale commissie voor betrekkingen met de Verenigde Protestantse Kerk in België (1992 – 2002) en voorzitter van Silo-Nederland.

Hij publiceerde artikelen op het terrein van educatie en enkele boeken over spiritualiteit, waaronder: Wegwijzer in bijbelse spiritualiteit (1996), Aan de grens van het paradijs, verhalen over mensen met een spirituele ervaring (1996), en Spiritualiteit van een 2000jarige (1998). Samen met Paula van Cuilenburg publiceerde hij: Meer zien, oefeningen in spirituele waarneming (2001) en Mijn ziel dorst naar God, spiritualiteit als verlangen naar gerechtigheid (2003), Mystiek om te zingen (2006). Samen met Dr. René Süss Spiritualiteit in Jodendom en christendom (2006).

Hij maakte een serie pastels langs de pelgrimsroute van Amsterdam naar Santiago de Compostela. Vanaf 2004 houdt hij zich bezig met pastel portrettekenen.

Hij is gehuwd en heeft vijf volwassen kinderen en twee kleinkinderen.